Pelaksanaan PAT kelas X dan XI

rezza on 14 May 2022 SMA Negeri 1 Purwokerto 14 May 2022 - 8 Jun 2022 14 Mei 2022

Pelaksanaan PAT tahun pelajaran 2021/2022 kelas X dan XI

30 Mei - 8 Juni 2022