Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) TahunPelalajaran 2018/2019

admin on 17 Jul 2018 SMAN NEGERI 1 PURWOKEROT 17 Jul 2018 - 19 Jul 2018 17 Juli 2018

Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi calon siswa baru tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan mulai tanggal 16-19 Juli 2018.

Kegiatan diikuti oleh calon siswa kelas X yang berjumlah 396 siswa.

dilaksanakan mulai jam 6.45 - 15.30