RAPAT PLENO ORANGTUA KELAS X,XI DAN XII

admin on 3 Aug 2018 SMAN 1 PURWOKERTO 4 Aug 2018 - 4 Aug 2018 SABTU, 4 Agustus 2018

RAPAT PLENO ORANGTUA SISWA KELAS X,XI DAN XII

AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI SABTU, 4 AGUSTUS 2018

RAPAT DIBAGI DALAM 3 GELOMBANG

1. KELAS X  PUKUL 8.00 - 10.00

2. KELAS XI PUKUL 10.15 - 11.00

3. KELAS XII PUKUL 11.15 - 12.00

TEMPAT DI AULA BARU SMAN 1 PURWOKERTO